Toneel spelen met kinderen!

Kinderen vinden het heerlijk om te spelen. Ze spelen met poppen of auto’s. Ze verbeelden zich dat ze iemand anders zijn en kopiëren onbewust het gedrag van hun ouders en andere mensen die steeds om hen heen zijn. Ze spelen ‘vadertje en moedertje’, winkeltje, doktertje, ridder of koning. Hun fantasie sluit naadloos aan op wat[…]

Wat is ’toneel’ eigenlijk?

Absurd toneel (ook anti-theater of nouveau théâtre) is een toneelgenre waarin de onlogische en irrationele aspecten van het leven benadrukt worden, vaak om de doelloosheid van het leven aan te tonen. Het absurd toneel werd populair in het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog, gelijktijdig met de absurdistische filosofische stroming. In het absurd toneel wordt[…]