Schoolprojecten

260H

Basisschoolprojecten

Het is belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd met verschillende kunstvormen in aanraking te laten komen. Er valt te denken aan een workshop waarbij er kennis gemaakt wordt met toneelspelen of het vak kan worden gebruikt om dieper in te gaan op de lesstof In overleg is het mogelijk om workshops te ontwikkelen bij een thema, wat aansluit bij de reguliere lessen. Indien gewenst kan er een lespakket ontworpen worden bij de workshop, welke de docent handvatten biedt om ook zelf met het vak drama aan de slag te gaan. Het maken en regisseren van een (groep 8) eindpresentatie of musical.

Onderwijsprojecten

Voor middelbare scholen, MBO’s, HBO’s en andere verenigingen en instellingen kan een theaterworkshop een verdieping aanbrengen op lesstof. Ook kan er inhoudelijk op het vak Drama worden ingegaan, gedurende een langere periode. Tevens is de regie van een voorstelling mogelijk.

Buitenschoolse Projecten

Het verzorgen van leuke en verrassende theaterlessen, waarbij plezier centraal staat. Gedacht kan worden aan een kennismaking met theater, maar ook hier kan naar aanleiding van een specifiek onderwerp gewerkt worden. Bij een korte cursus is een afsluiting in de vorm van een korte presentatie mogelijk. Veel plezier gegarandeerd.